gfhs logotype c

Provspelning på plats

Provspelning sker på folkhögskolan i Hemse den 22-23 maj. Du som angett i din ansökan att du kan komma på provspelningen får en kallelse med posten med information kring boende, kostnader och resa.

Du behöver förbereda provspelningen på följande sätt:

 - Grundkurs i musik: Spela/sjunga några låtar som visar din musikaliska färdighet, gärna i olika genrer. Önskar du ackompanjemang vid provspelningen ska du sända noter för detta i samband med ansökan. Ackompanjemanget ska vara i samma tonart som du sjunger. Både piano- och gitarrackompanjemang går bra.

- Folkmusik: tre låtar, varav minst en polska. Vi ser gärna att du spelar utan noter.

- Fiol: tre stycken/låtar av olika karaktär. Önskas ackompanjemang så skall noter skickas i samband med ansökan.

- Gitarr: tre stycken/låtar som visa olika tekniker av ditt gitarrspel.

- Sång: tre sånger, varav minst en utan ackompanjemang. Önskar du ackompanjemang vid provspelningen ska du sända noter för detta i samband med ansökan. Ackompanjemanget ska vara i samma tonart som du sjunger. Både piano- och gitarrackompanjemang går bra.

- Körledning: intervju på plats om din erfarenhet av kör och körledning.

Välj låtar med olika karaktär där du visar upp musikalisk bredd. Du kan också, utöver de obligatoriska 3 låtarna, välja att visa färdigheter på ytterligare instrument.

 

Skicka ansökan

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april. Du ansöker via Schoolsoft i vår webbansökan.

 

Vad händer sedan?

Efter genomgången av inspelningar/videos och provspelningar går vi igenom alla ansökningar och sänder ut besked om antagning vecka 22.

 

Hur reser jag till Gotland?

Du kan resa till Gotland antingen via flyg eller färja. Mer information om tider, kostnader, kost och logi under dagarna 22-23 maj kommer i en separat kallelse på mail.

> Till Destination Gotlands hemsida (färja)

> Till Flyg Bras hemsida (flyg)

 

Välkommen med din ansökan!  

 

Languages